Friday November 29th, 2013 archive

Сайт ачканга алгачкы кадам…

Сайт ачканга алгачкы кадам! Мен Нуржамал Кабылова студент. Азыркы учурда сайтты кантип ачуу тууралуу маалымат алып өзүмдүн жеке блогумду ачтым. Бүгун да болсо жашоомо эң керектүү маалымат болду деп айтсам болот. Себеби, биздин келечек  интернеттин күндөн күнгө  түрдө өзгөчөлүктөр менен өсүп өнүгүүсү ааламдашуу процессинин кеңейүүсү болуп саналат. http://youtu.be/y6w-W8jQraM