Saturday November 30th, 2013 archive

Эски-Оочу айылынын тарыхы

“Туулган жердин топурагы алтын” (2013-жылы жазылган материалдардан) Айылым, айылымдын ушунчалык сыйкырдуу,  дем күчү, аба жыты, көркөм сүрөтү, шаркырап аккан дарыянын үнү, шамал соксо бирге согуп эргүү тартуулаган теректердин шыркыраган үнү көз элесимден кетпей ушунчалык сагындым.  Мына ошондо “туулган жердин топурагы алтын”, – деген макалдын ичинде кандай бир өзгөчө сезимдер жатканын мына эми туйуп көрдүм.

Continue reading