Saturday November 30th, 2013 archive

Эски-Оочу айылынын тарыхы

“Туулган жердин топурагы алтын” (2013-жылы жазылган материалдардан) Айылым, айылымдын ушунчалык сыйкырдуу,  дем күчү, аба жыты, көркөм сүрөтү, шаркырап аккан дарыянын үнү, шамал соксо бирге согуп …

Continue reading

Continue reading