Эски-Оочу айылынын тарыхы

“Туулган жердин топурагы алтын” (2013-жылы жазылган материалдардан)

Айылымдын керемет тоолору

Айылым, айылымдын ушунчалык сыйкырдуу,  дем күчү, аба жыты, көркөм сүрөтү, шаркырап аккан дарыянын үнү, шамал соксо бирге согуп эргүү тартуулаган теректердин шыркыраган үнү көз элесимден кетпей ушунчалык сагындым.  Мына ошондо “туулган жердин топурагы алтын”, – деген макалдын ичинде кандай бир өзгөчө сезимдер жатканын мына эми туйуп көрдүм.

Толугу менен

Сайт ачканга алгачкы кадам…

Сайт ачканга алгачкы кадам!

Мен Нуржамал Кабылова студент. Азыркы учурда сайтты кантип ачуу тууралуу маалымат алып өзүмдүн жеке блогумду ачтым. Бүгун да болсо жашоомо эң керектүү маалымат болду деп айтсам болот. Себеби, биздин келечек  интернеттин күндөн күнгө  түрдө өзгөчөлүктөр менен өсүп өнүгүүсү ааламдашуу процессинин кеңейүүсү болуп саналат.

http://youtu.be/y6w-W8jQraM